Mitä ihminen sanoo? Mitä Jumala hänelle vastaa?

Sinä sanot:
 ”Mahdotonta, en pysty, en osaa, se on täysin mahdotonta… ”

Jumala sanoo:
Mikä ihmisille on mahdotonta, se on Jumalalle mahdollista.”(Lk.18:27)


Sinä sanot:
 ”Olen niin väsynyt ja levoton… ”

 

tule.jpg

 

Jumala sanoo:
Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne.” (Mt.11:28-30)

 

 Sanot:
 ”Kukaan ei todella rakasta minua… ”

 

jeesus%20keskustelee.jpg

 

Jumala sanoo:
”Minä rakastan sinua!”

Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.”(Jh.3:16)

 

 

image0-12.jpg
   

 

Sanot:
 ”En voi jatkaa, koska olen niin heikko ja suojaton… ”

 

kneeling-in-prayer-nto-jesus.jpg

Jumala sanoo:
”Minun on valta ja voima! Minun suojani on riittävä.”
Minun armossani on sinulle kyllin; sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa.”(2.Kor.12:9)
Koska hän riippuu minussa kiinni, niin minä hänet pelastan; minä suojelen hänet, koska hän tuntee minun nimeni. Hän huutaa minua avuksensa, ja minä vastaan hänelle, minä olen hänen tykönänsä, kun hänellä on ahdistus, minä vapahdan hänet ja saatan hänet kunniaan.”(Ps.91:15)

 

1325620412_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

 

Sinä sanot:
”En osaa puhua hyvin… ”

Jumala sanoo:
Kuka on antanut ihmiselle suun, tahi kuka tekee mykän tai kuuron, näkevän tai sokean? Enkö minä, Herra?Mene siis nyt, minä olen sinun suusi apuna ja opetan sinulle, mitä sinun on puhuttava.”(2.Ms.4:11-12)

 


Sinä sanot:
”En ymmärrä… ”

raamattu.jpg

 

Jumala sanoo:
Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi. Tunne hänet kaikilla teilläsi, niin hän sinun polkusi tasoittaa.”(Snl.3:5-6)
Tarkkaa, mitä sanon; Herra on antava sinulle ymmärrystä kaikkeen.”(2.Tim.2:7)

 


 Sanot:
”En osaa tehdä… ”

 

k%C3%A4si%20k%C3%A4dess%C3%A4.jpg


Jumala sanoo:
”Sinä voit kaiken Minun kanssani – Minussa – sillä Minä opetan ja vahvistan sinua!”
Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa.”(Fil.4:13)

 

1325620412_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

 


Sinä sanot:
”En ole missään hyvä… ”
Jumala sanoo:
”Minä olen hyvä!”
Jumala on voimallinen antamaan teille ylenpalttisesti kaikkea armoa, että teillä kaikessa aina olisi kaikkea riittävästi, voidaksenne ylenpalttisesti tehdä kaikkinaista hyvää” (2.Kor.9:8)

 


Sinä sanot:
”En ole Jumalan rakkauden arvoinen… ”

 

jesus-e-a-samaritana.jpg


Jumala sanoo:
”Minä rakastan sinua sellaisena kuin olet!"

..minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.” (Rm.8:28)
 

 


Sinä sanot:
”En voi antaa itsellenI anteeksi, koska olen niin syntinen… ”

 

 

syntinen.jpg


Jumala sanoo:
”Minä annan sinulle anteeksi.”
Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.”(1.Jh.1:9)
Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat.”Rm.8:1)

 

1325620412_img-d41d8cd98f00b204e9800998e


 Sanot:
”Olen aivan toivoton, koska minulta puuttuu kaikkea… ”

Jumala sanoo:
”Minä täytän kaikki sinun tarpeesi!”
..minun Jumalani on rikkautensa mukaisesti täyttävä kaikki teidän tarpeenne kirkkaudessa, Kristuksessa Jeesuksessa.”(Fil.4:19)
”Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan.” (Mt.6:33) ”Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra: rauhan eikä turmion ajatukset; minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.”(Jer.29:11)

 


Sinä sanot:
”Minä pelkään… ”

syli.jpg


Jumala sanoo:
”Minä otan sinun pelkosi pois ja olen iankaikkinen suojasi!”

"näin sanoo Herra, joka loi sinut, Jaakob, joka valmisti sinut, Israel: Älä pelkää, sillä minä olen lunastanut sinut, minä olen sinut nimeltä kutsunut; sinä olet minun. Jos vetten läpi kuljet, olen minä sinun kanssasi, jos virtojen läpi, eivät ne sinua upota; jos tulen läpi käyt, et sinä kärvenny, eikä liekki sinua polta. Sillä minä olen Herra, sinun Jumalasi, Israelin Pyhä, sinun vapahtajasi:”(Jes.43:1-3)
”Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen.”(2.Tm.1:7)

 

 

1325620412_img-d41d8cd98f00b204e9800998e


Sinä sanot:
”Olen aina huolissani ja niin turhautunut kaikkeen… ”

Jumala sanoo:
”Minua kiinnostaa kaikki, mitä sinä olet ja mitä elämääsi kuuluu; Minä autan sinua!”
Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät korottaisi, ja ’heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen.’”(1.Pt.5:6-7)

 

1325620412_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

 

Sanot:
”Minulla ei ole kylliksi uskoa… ”

Jumala sanoo:
”Minä annan jokaiselle riittävästi uskoa!”
Sillä sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsestänsä enempää, kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti, sen uskonmäärän mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut.”(Rm.12:3)

 

1325620412_img-d41d8cd98f00b204e9800998e


Sinä sanot:
”En ole tarpeeksi viisas tai älykäs… ”
Jumala sanoo:
”Minä annan sinulle oikeaa viisautta!”
..hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi, että kävisi, niinkuin kirjoitettu on: ’Joka kerskaa, sen kerskauksena olkoon Herra.’(1.Kor.1:30-31)
..että heidän sydämensä, yhteenliittyneinä rakkaudessa, saisivat kehoitusta omistamaan täyden ymmärtämyksen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä”(Kol.2:2-3)

 


Sinä sanot:
”Tunnen olevani niin yksin ja kaikkien hylkäämä… ”

j%C3%A4ljet%20hiekassa.jpg


Jumala sanoo:
”Minä en koskaan jätä, enkä hylkää sinua!”
Älkää olko vaelluksessanne ahneita; tyytykää siihen, mitä teillä on; sillä hän itse on sanonut: ’En minä sinua hylkää enkä sinua jätä’.” (Hb.13:5)
..katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.”(Mt.28:20)

 


Sanot:
”Minulla ei ole voimaa mihinkään… ”

 

 

holy%20spirit.jpg

 


Jumala sanoo:
”Minä annan sinulle voiman!”
..kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani..”(Apt.1:8)
Hän antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa yltäkyllin.”(Jes.40:29)

 

1325620412_img-d41d8cd98f00b204e9800998e


Sinä sanot:
 ”Olen niin ruma… ”

Jumala sanoo:
-”Minä rakastan sinua!”
- ”Katso, kaunis sinä olet, armaani; katso, kaunis olet, silmäsi ovat kyyhkyläiset. Katso, kaunis sinä olet, rakkaani…Kaikin olet kaunis, armaani, ei ole sinussa ainoatakaan virhettä.” (K.V.1:14-16 + 4:7)

 

1325620412_img-d41d8cd98f00b204e9800998e


Sinä sanot:
”Epäilen kaikkea…”

Jumala sanoo: Minä ymmärrän sinua täysin!”
Älä pelkää, usko ainoastaan.(Mk.5:36)Sinä sanot:
”Kuinka voin pysyä Jeesuksen omana? Miten minun lopulta käy… ”

 

 

jesus_lamb.jpg

 

Jumala sanoo:
”Minä olen sinun ikuinen turvasi!”
Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala, sinua kannattelevat iankaikkiset käsivarret! (5.Ms.33:27)
Jeesus sanoo:
Minä annan heille iankaikkisen elämän, ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni Minun Isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää heitä minun Isäni kädestä Minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt. Ja minun lähettäjäni tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä. Sillä minun Isäni tahto on se, että jokaisella, joka näkee Pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä; ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä.” ( Jh.10:28-29 + 6:38-40)

Pirjo