HERRAN RUKOUS
by Carter Conlon

Luukkaan evankeliumissa, 11:2-4 Jeesus opetti meille rukouksesta. Tutkimme nyt lyhyesti Hänen opettamiaan pääasioita siitä.

”Isä meidän” – Meidän pitää ymmärtää, että olemme suhteessa Isään Jumalaan Jeesuksen Kristuksen kautta. Tämä takaa meille oikeuden seisoa Hänen valtaistuimensa edessä ja saattaa anomisemme Hänelle tiettäväksi.

”Joka olet taivaissa” - Hänen tiensä ovat meitä teitämme korkeammat, Hänen ajatuksensa korkeammat meidän ajatuksiamme. Hän elää täydellisen ja lopullisen voiton paikassa. Jumalassa ei ole tappion mahdollisuutta.

”Pyhitetty olkoon sinun nimesi” – Jumalan nimi ja maine on luotettava. Hän on oikeudenmukainen eikä koskaan puhu meille mitään totuuden vastaista.

”Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi maan päällä niin kuin taivaissa” – Se tapa, millä asiat ovat olemassa Hänen sydämessään ja mielessään, ovat niin kuin niiden pitäisi olla maan päällä. Kun vaellamme Jumalan kanssa, meille syntyy kasvava halu nähdä Hänen valtakuntansa tulevan kirkkaudessaan ja voimassaan, nähdä Hänen tahtonsa tapahtuvan maan päällä niin kuin taivaissa. Niin meidän rukoustemme tulisi muuttua. Niiden ei tulisi enää kohdistua vain itseemme vaan myös toisiin. Tästä löytyy rukouksen todellinen voima

”Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme” – Jumala täyttää päivittäin tarpeitamme, kun pyydämme Häneltä sitä ja tunnustamme Hänet varustajaksemme..

”Anna meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet” - Me, sinä ja minä olemme Jumalan valtakunnan anteeksiantamuksen suurlähettiläitä. Siksi meidän on ehdottomasti annettava anteeksi toisille, muutoin emme voi edustaa Jumalan anteeksiantamusta maan päällä.

”Äläkä saata meitä kiusaukseen vaan päästä meidät pahasta” – Meidän tulee luottaa Jumalaan, että Hän johdattaa ja vapahtaa meidät. Meidän tulee huomata, ettemme ole tarpeeksi viisaita selviämään elämästä omin neuvoin. Me olemme petollisia sisimpäämme asti. Luulemme tietävämme, mikä on Jumalan johdatusta, vaikka itse sydämessämme olisimmekin johtamassa. Meidän ei tule arvella itse valitsemaamme polkua oikeaksi, vaikka se näyttäisikin siltä omissa silmissämme. Raamatun mukaan: ”Miehen mielestä on oikea monikin tie, joka lopulta on kuoleman tie”(San.16:25.)
 
3166660fxh9iv3dkh.jpg